aviser

Produkter

Vi trykker aviser og magasiner (fagblader, dm og lign.) i ulike formater, både sort/hvitt og farger.

Tabloid og magasin
Tabloid og magasin er i utgangspunktet det samme.  På magasiner renskjæres kantene så formatet blir mindre og inntrykket strammere. Ofte velges litt tykkere papir. Begge kan leveres brettet (falset) på midten.

Antall sider
 

Tabloid og magasin er mellom 4 og 96 sider.
Broadsheet er mellom 4 og 16 sider.

Papirkvalitet
 

Vi trykker på standard papirkvalitet (hvitt eller rosa) og forbedret papir som er tykkere og hvitere. Spesifikasjoner
Standard: 42,5 gram
Standard, rosa: 45 gram
Forbedret: 52 eller 60 gram, lyshet ISO 75 %

Tjenester
 

I tillegg til selve trykkingen tilbyr vi:

  • Pakking og adressering
  • Vi kan tilpasse både pakking og adressering etter kundens behov.
Distribusjon
 

Kundene gjør selv avtale med den leverandørene som skal distribuere trykksakene. Deretter legger vi til rette så alt blir riktig levert i forhold til deres spesifikasjoner. Det kan f.eks. være som innstikk i en avis, eller distribusjon med Posten.