Informasjon til leverandører

Format:

 • Minimum format er A5 (149 mm x 210 mm). Det knytter seg imidlertid enkelte begrensninger til formatet, så alle format under A4 må for å være på den sikre siden klareres i forkant. Enkle ark må være trykket på  minimum 150 g/kvm papir.
 • Maksimum størrelse på innstikkproduktet med eller uten fals er (400mm x280mm).
 • Den øvre begrensning i vekt er 150 gr. pr. innstikk. Over 100 g må avtales spesielt

Avvik fra ovennevnte punkter avtales med Nr1 Adressa-Trykk Orkanger.
 

Retningslinjer for bearbeiding

 • Falsing av innstikkproduktene må være gjort på midten. Formatet etter falsing uansett produkt må ikke være mindre en A5 format (149mm x 210mm) og ikke større enn tabloid format (400mm x280mm). Fals må være på det ferdige produktets lengste side. Kvadratiske produkter må godkjennes i forkant.
 • Trimming og skjæring av innstikkproduktet må ikke gjøres med sløve kniver, da produktet etter trimming eller skjæring må være rettskåret, slik at produktet ikke blir skadet under pakking.
 • Store stifter på tynne avisprodukter må unngås.
 • Limte innstikkprodukter inn i innstikket må avtales på forhånd. Løse innstikk i innstikket går ikke.
 • Konvolutter avtales på forhånd.
 • Limfrest rygg må avtales spesielt
 • Plastemballerte produkter kan ikke brukes som innstikk.
 • Produkter under 16 sider tabloid eller 8 sider broadsheet må trykkes på minimum 60 grams papir og kvartfalses.

 

Regler for pakking, klargjøring og transport av innstikk

Innstikkproduktenes tilstand på leveringsdagen må være slik at det ikke er nødvendig å bearbeide disse manuelt. Produkter som ikke kan benyttes til maskinelt innstikk er:

 • sammenklistrede pga ikke tørket farge
 • sterkt elektrostatiske
 • fuktige
 • brettede hjørner
 • runde rygger
 • dårlig stiftet
 • ukurante format
 • dårlig pakking

Før innstikkene legges på pall legges en papplate i bunn slik at innstikkene ikke presses mellom treplankene i pallen. Pallene må ikke være over 120 cm høye.
Innstikkene må produseres/pakkes ”leggvis”. Leggenes størrelse skal være ca. 10-15cm uansett innstikkenes tykkelse.
Leggene må stables lagvis, pent på pall. De må ikke stables slik at hjørner blir hengende utenfor leggene under. Det er viktig at mest mulig luft blir presset ut av produktet.
Den ferdige pallen emballeres med topplokk og band rund pallen. Eventuelt strekkfilm eller plast surres forsiktig rundt den ferdige pallen for å holde den naturlige fukt i papiret. Bruk papphjørner for å spare hjørnene. Ved å pakke forsvarlig unngår man transportskader. Paller med trykksaker må ikke stables i høyden.

Leveransen skal merkes med følgende informasjon

 • Avisens navn. For eksempel ”Innstikk i "avisens navn”
 • Kundens navn
 • Opplag
 • Distribusjonsdato
 • Hver pall skal merkes med totalt antall paller. For eksempel ”Pall 2 av 5.”
 • Avsender (trykkeri/byrå med telefon/faks)

Det skal følge et fraktbrev med hver enkelt sending fra trykkeriet/pakkeriet. Fraktbrevet skal minimum innholde samme informasjon som under punkt 3.6.

Diverse

 • Betingelsene gjelder distribusjon av trykksaker (nedenfor kalt Innstikk) som bilag til "aviser" hvor kunden besørger produksjon og trykking av bilaget ved eksternt trykkeri eller byrå og levere bilaget til Nr1 Adressa-Trykk Orkanger klargjort for distribusjon.
 • Innstikk må leveres innen kl. 12.00 – 3 virkedager før avtalt distribusjonsdato til følgende adresser:
  Nr1 Adressa-Trykk Orkanger, Grønørveien 54, 7300 Orkanger

Dersom leveransen av innstikk ankommer avisene tidligere enn 7 virkedager før avtalt Distribusjonsdato, belastes kunden lagerleie i tillegg til distribusjonsprisen.

Ved avbestilling/brudd på avtalen gjelder følgende avbestillingsgebyr:

 • 8-4 uker før distribusjon: 25 % av avtalt pris
 • 4-2 uker før distribusjon: 50 % av avtalt pris
 • Under 2 uker før distribusjon: 100 % av avtalt pris

Dette vil gi oss en bedre oversikt og mer fornøyde kunder.

Innstikk må leveres i legg, plast, pakket i pappcontainer eller på pall. Leggenes tykkelse skal være 15 cm uansett bilagets tykkelse.

Distribusjon av 90 % eller mer av bestilt opplag over 5000 ekspl. regnes som full distribusjon. Ved distribusjon av mindre enn 90 % av bestilt opplag yter Nr1 Adressa-Trykk Orkanger etter skjønn en prisreduksjon som svarer til den forringede verdi av distribusjonen.

For opplag lavere enn 5000 ekspl. settes distribusjonsgarantien til 75 %.

Nr1 Adressa-Trykk sitt ansvar er i alle tilfeller begrenset til den avtalte pris for opprulling og innstikk i "avisen" og omfatter ikke konsekvenstap eller indirekte tap, for eksempel tap av forventet omsetning eller fortjeneste.

Når det gjelder trykk av innstikk i avisene, skal det leveres godkjente, trykklare originaler. Overføring av originaler avtales med hver enkelt avis. (Viser til veiledende salgs- og leveringsbetingelser for den grafiske bransje).