Sidemottak

Nr1 Adressa-Trykk Orkanger har et helautomatisk system for mottak av filer. Systemet er basert på gjenkjenning av filer ut fra filnavn. Filnavnet er en ID-streng som har en fast struktur. Dersom filnavnet avviker fra strukturen vil ikke filen bli gjenkjent og prosessert i vårt mottakssystem.
Her kommer litt info om rutiner for sideoverføring til Nr1 Adressa-Trykk Orkanger.

Filoverføring!

Du finner er veiledning i bruk av WebCenter her.

Filer sendes til Nr1 Adressa-Trykk sin server.
Adresse til vår ftp-server får du ved henvendelse til oss.

Overfør filene til ”din” mappe.
Ftp-klient for windows og for Mac kan lastes gratis for eks. fra: https://www.flashpeak.com

Arbeidsflyt

Nr1 Adressa-Trykk sitt brukervennlige arbeidsflytsystem for håndtering av trykkfiler, gir kunden mulighet for å kontrollere trykkfilene – etter at de er ferdig prosessert – på sin egen datamaskin.
Kunden får en digital «blåkopi» online kun minutter etter at siden er overført til trykkeriet.
Systemet rapporterer om eventuelle feil i filene, og gir kunden en visuell sikkerhet om at prosessen har gått som forventet.


Pålogging til WebCenter: https://webcenter.polaristrykk.no

Bruk tidligere tildelt brukernavn og passord, eller kontakt oss på felles sidemottak: mob 920 54 301 eller mottak@polaristrykk.no.

Kontroller sidene i din egen nettleser.

Pålogging til WebCenter: Klikk her
Løsningen er html-basert og krever ingen installasjon av programvare utover det som er standard på dagens datamaskiner.

For at prosessen skal gå automatisk må alle filnavn som sendes til systemet gjenkjennes. For brukeren betyr det at alle filer må navngis etter en bestemt struktur. Samtidig er det viktig at sidene overføres som enkeltsider i riktig format. Systemet er svært enkelt å bruke. Systemet har blitt positivt mottatt blant våre kunder, og de aller fleste ser nytterverdien i å kunne foreta en siste kontroll av sidene før de går i trykken.

Kunden kan selv registrere et produkt i WebCenter. Produktet registreres på avtalt trykkedato og med riktig antall sider. Når det er gjort, er systemet klargjort for mottak og sidene kan sendes. Det betyr at kunden kan overføre og kontrollere sidene når som helst på døgnet helt uavhengig av trykkeriets åpningstider.

For å overføre sidene må man ha en ftp-klient, som er det eneste man trenger av ekstra programvare. Ftp-klienter kan lastes gratis fra nettet. I arbeidsflyten er det satt opp ”sjekkpunkter” hvor filene blir kontrollert etter forhåndsdefinerte kriterier. Filene tolkes og konverteres til fire stk 1-bits tif-filer – en fil pr farge (CMYK). Sidene som etter hvert kommer opp i kundens WebCenter er generert fra de ferdigtolkede trykkfilene. Det garanterer for at det som sees i WebCenter er identisk med det som kommer på trykk. Dersom filer ikke er i overensstemmelse med de forhåndsdefinerte kriteriene merkes de med gult eller rødt ”flagg”. Det betyr nødvendigvis ikke at filene kan trykkes. Grønt ”flagg” betyr at filene er innenfor de definerte kravene.

I WebCenter har kunden også tilgang til en utførlig rapport som forteller det meste om filene. Her ser man om filene har for mye farge, om oppløsning på bildene er høy nok, når filene er overført, når de er godkjent, når trykkplatene er laget osv. Rapporteringen gir kunden en hurtig tilbakemelding om filenes tilstand. Rapport og visning er klar kun minutter etter at filene er overført. Kunden kan da omgående vurdere om avvikene er så kritiske at filene må endres før de går til trykk.