Fargestyringsprofiler for nedlastning

      Farge/CMYK profil

Gråtoneprofil
 ISOnewspaper26v4.icc:    ISOnewspaper26v4_gr.icc:

Last ned fargeprofil

Last ned fargeprofil

 

Punktstigning (Dot Gain)

Punktstigning deles i to kategorier – mekanisk og optisk. Mekanisk punktstigning skjer i trykkpressen når fargen overføres fra trykkplaten til gummiduken og fra gummiduken til papiret. Fargen overføres under trykk og rasterpunktene forstørres. Optisk punktstigning er en visuell "forstyrrelse" pga lysrefleksjon eller mangel på refleksjon. Denne "forstyrrelsen" varierer i forhold til hvilke papirkvaliteter det trykkes på.

Eksempel:

Dersom man har et 50% punkt på en plate blir det normalt ca 72% på trykk. Da har vi en punktstigning på 22%. For å få et godt trykkresultat må dette kompenseres for. Kompenseringen kan ligge i ICC-profilen.

Fargemetning

Et annet uttrykk for fargemetning er samtrykksverdier. Det er et uttrykk for total fargemengde i et gitt område. Maks oppnåelig fargemetning for CMYK-trykking er 400 %. Dvs. 100% heldekk i hver av fargene Cyan, Magenta, Gul og Sort. Jo høyere fargemetning desto lengre tid tar det før trykket tørker og faren for avsmitting øker.
Avispapir er papirkvaliteter med relativt grov overflate. Og det er en produksjonsprosess som krever hurtig tørking. Dersom fargemetning er for stor, blir tørken for dårlig med avsmitting og klebing som resultat. ISO-normen sier at maks. fargemetningen for avistrykk ikke bør overstige 240%.