Vi kan adressere direkte på avisen for postdistribusjon.
  • Maks 4 adresselinjer.

  • Feltet for adresselinjene kan ikke inneholde annet trykk.

  • Adressefeltet leses maskinelt av Posten, og må derfor være rent hvitt.

Plassering tabloid

Fra hodet og 30 mm ned og fra høyre sidekant og 90 mm mot venstre.

Plassering tabloid kvartfals

Fra hodet og 90 mm ned og fra høyre sidekant og 30 mm mot venstre.